Thứ ba,  24/05/2022

Về khả năng nối lại đàm phán liên Triều

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-1, tại Xơ-un, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Dâng Xun nêu rõ, cần tiến hành đối thoại liên Triều trước khi nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Dâng Xun cho rằng, để tổ chức đối thoại liên Triều, Triều Tiên cần thể hiện thái độ có trách nhiệm và khi tiến hành đối thoại thì cần thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun He Xung cho rằng, đề nghị của Triều Tiên đưa ra ngày 8-10-2010, một lần nữa kêu gọi sớm tổ chức hội đàm giữa hai miền, là thiếu thiện chí, vì đề nghị này của Triều Tiên không đề cập vấn đề then chốt nhất trong quan hệ giữa hai miền, trong đó có vấn đề hạt nhân, vụ chìm tàu "Chơ-nan" và sự kiện đảo "Di-ơn-piêng".Trong khi đó, ngày 10-1, trang điện tử U-ri-min-dô-ki-ri trực thuộc Ủy ban tái Thống nhất hòa bình Triều Tiên đăng nhiều bài viết nhấn mạnh, giải pháp duy nhất cho cải thiện...

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-1, tại Xơ-un, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Dâng Xun nêu rõ, cần tiến hành đối thoại liên Triều trước khi nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Dâng Xun cho rằng, để tổ chức đối thoại liên Triều, Triều Tiên cần thể hiện thái độ có trách nhiệm và khi tiến hành đối thoại thì cần thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun He Xung cho rằng, đề nghị của Triều Tiên đưa ra ngày 8-10-2010, một lần nữa kêu gọi sớm tổ chức hội đàm giữa hai miền, là thiếu thiện chí, vì đề nghị này của Triều Tiên không đề cập vấn đề then chốt nhất trong quan hệ giữa hai miền, trong đó có vấn đề hạt nhân, vụ chìm tàu “Chơ-nan” và sự kiện đảo “Di-ơn-piêng”.
Trong khi đó, ngày 10-1, trang điện tử U-ri-min-dô-ki-ri trực thuộc Ủy ban tái Thống nhất hòa bình Triều Tiên đăng nhiều bài viết nhấn mạnh, giải pháp duy nhất cho cải thiện quan hệ liên Triều là hai bên &#39ngồi lại với nhau tiến hành đối thoại và thương lượng rộng rãi&#39, chỉ có như vậy mới có thể cùng trao đổi, loại bỏ sự hiểu lầm.
Theo Nhandan