Thứ ba,  07/12/2021

Hợp tác Việt Nam – Ô-man

Ngày 10-1, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Việt Nam - Ô-man do Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng làm Trưởng đoàn Phân ban Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp M.A-Xun-tan làm Trưởng đoàn Phân ban Ô-man.Đây là Kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ hai nước, được tổ chức trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ô-man đang có những bước phát triển mới. Hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, đầu tư, lao động, tài chính, vận tải, xây dựng, văn hóa, du lịch...Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến...

Ngày 10-1, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Việt Nam – Ô-man do Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng làm Trưởng đoàn Phân ban Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp M.A-Xun-tan làm Trưởng đoàn Phân ban Ô-man.
Đây là Kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ hai nước, được tổ chức trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ô-man đang có những bước phát triển mới. Hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, đầu tư, lao động, tài chính, vận tải, xây dựng, văn hóa, du lịch…
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch…
Theo Nhandan