Thứ sáu,  25/06/2021

Tuy-ni-di áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Tuy-ni-di lần đầu triển khai lực lượng quân đội và ban bố lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối 12-1 đến 5 giờ 30 phút sáng 13-1 tại Thủ đô Tuy-nít và khu vực lân cận, sau khi làn sóng biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp, giá nhiên liệu và thực phẩm leo thang bùng phát thành bạo loạn ở miền nam nước này hồi giữa tháng 12-2010 đã lan tới thủ đô. Ngày 12-1, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại trung tâm Thủ đô Tuy-nít làm ít nhất ba người chết và nhiều người khác bị thương. Trong các vụ đụng độ trước đó, đã có ít nhất 21 người chết.Cùng ngày, Tổng thống Ben A-li bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Đại học và Thanh niên A.Phri-a làm Bộ trưởng Nội vụ mới, thay ông R.B.Ca-xem vừa bị cách chức, đồng thời ra lệnh thả tất cả những người bị bắt trong các vụ bạo loạn mới đây và thành lập một Ủy ban đặc biệt điều tra nạn tham nhũng và hành vi của một số quan...

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Tuy-ni-di lần đầu triển khai lực lượng quân đội và ban bố lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối 12-1 đến 5 giờ 30 phút sáng 13-1 tại Thủ đô Tuy-nít và khu vực lân cận, sau khi làn sóng biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp, giá nhiên liệu và thực phẩm leo thang bùng phát thành bạo loạn ở miền nam nước này hồi giữa tháng 12-2010 đã lan tới thủ đô. Ngày 12-1, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại trung tâm Thủ đô Tuy-nít làm ít nhất ba người chết và nhiều người khác bị thương. Trong các vụ đụng độ trước đó, đã có ít nhất 21 người chết.

Cùng ngày, Tổng thống Ben A-li bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Đại học và Thanh niên A.Phri-a làm Bộ trưởng Nội vụ mới, thay ông R.B.Ca-xem vừa bị cách chức, đồng thời ra lệnh thả tất cả những người bị bắt trong các vụ bạo loạn mới đây và thành lập một Ủy ban đặc biệt điều tra nạn tham nhũng và hành vi của một số quan chức.

Theo Nhandan