Thứ ba,  30/11/2021

Chung quanh chương trình hạt nhân của I-ran

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-1, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran (AEOI) A.Xa-lê-hi giới thiệu với các phái đoàn nước ngoài hai tổ hợp nước nặng do Tê-hê-ran tự sản xuất tại cơ sở hạt nhân ở TP A-rắc.Ông thông báo, lò phản ứng A-rắc sẽ đáp ứng nhu cầu của I-ran về chất đồng vị phóng xạ; là thành tựu nhằm tiến tới việc ứng dụng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học của I-ran. Đây là hoạt động diễn ra trong chuyến thăm của các nhà ngoại giao Liên đoàn A-rập, An-giê-ri, Cu-ba, Xy-ri, Ô-man, Ai Cập và Vê-nê-xu-ê-la tới các cơ sở hạt nhân của I-ran, theo lời mời của Tê-hê-ran.Ông Xa-lê-hi kêu gọi năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức (nhóm P5+1) nắm lấy cơ hội trong vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của I-ran, dự kiến vào cuối tuần này tại thành phố I-xtan-bun của Thổ Nhĩ...

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-1, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran (AEOI) A.Xa-lê-hi giới thiệu với các phái đoàn nước ngoài hai tổ hợp nước nặng do Tê-hê-ran tự sản xuất tại cơ sở hạt nhân ở TP A-rắc.

Ông thông báo, lò phản ứng A-rắc sẽ đáp ứng nhu cầu của I-ran về chất đồng vị phóng xạ; là thành tựu nhằm tiến tới việc ứng dụng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học của I-ran. Đây là hoạt động diễn ra trong chuyến thăm của các nhà ngoại giao Liên đoàn A-rập, An-giê-ri, Cu-ba, Xy-ri, Ô-man, Ai Cập và Vê-nê-xu-ê-la tới các cơ sở hạt nhân của I-ran, theo lời mời của Tê-hê-ran.

Ông Xa-lê-hi kêu gọi năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức (nhóm P5+1) nắm lấy cơ hội trong vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của I-ran, dự kiến vào cuối tuần này tại thành phố I-xtan-bun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Nhandan