Thứ hai,  14/06/2021

Hàn Quốc đối phó dịch bệnh ở gia súc và gia cầm

Theo Roi-tơ, ngày 18-1, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, đã lọc ra khoảng 2,1 triệu con gia súc, phần lớn là lợn, chiếm 15% đàn gia súc, và 3,6 triệu con gia cầm, phần lớn là gà, chiếm 3% đàn gia cầm của nước này, sẽ đem tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc và cúm gia cầm đang lây lan nhanh. Tính đến nay, bộ này đã xác nhận 120 trường hợp gia súc bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, bùng phát từ ngày 28-11-2010 và 26 trường hợp gia cầm nhiễm vi-rút H5N1, bùng phát từ ngày 31-12-2010. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào ở người bị nhiễm cúm gia cầm. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng giảm số gia súc và gia cầm bị giết, đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin để ngăn chặn dịch bệnh lây...

Theo Roi-tơ, ngày 18-1, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, đã lọc ra khoảng 2,1 triệu con gia súc, phần lớn là lợn, chiếm 15% đàn gia súc, và 3,6 triệu con gia cầm, phần lớn là gà, chiếm 3% đàn gia cầm của nước này, sẽ đem tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở gia súc và cúm gia cầm đang lây lan nhanh. Tính đến nay, bộ này đã xác nhận 120 trường hợp gia súc bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, bùng phát từ ngày 28-11-2010 và 26 trường hợp gia cầm nhiễm vi-rút H5N1, bùng phát từ ngày 31-12-2010. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào ở người bị nhiễm cúm gia cầm. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng giảm số gia súc và gia cầm bị giết, đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo Nhandan