Thứ bảy,  31/07/2021

Thủ tướng Tuy-ni-di thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Theo Tân Hoa xã, ngày 17-1 Thủ tướng Tuy-ni-di M.Gan-nu-chi đã thông báo thành phần chính phủ đoàn kết dân tộc gồm 21 bộ trưởng, trong đó có sáu bộ trưởng là người của chính phủ cũ, những thành viên của đảng đối lập và thành viên là ứng cử viên độc lập. Sáu bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ của Tổng thống Ben A-li như các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính và Ngoại giao vẫn giữ nguyên chức vụ trong chính phủ mới. Bộ Thông tin bị giải tán.Ba ủy ban cải cách phụ trách cải cách chính trị, giám sát thực thi pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng sẽ được thành lập. Thủ tướng M.Gan-nu-chi cũng cam kết thả tất cả tù chính trị và điều tra những người bị tình nghi tham nhũng.Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ A-mét Phri-a cho biết đã có 78 người chết và 94 người bị thương trong các vụ bạo lực kéo dài một tháng qua ở Tuy-ni-di và gây thiệt hại 2,2 tỷ USD cho quốc gia Bắc Phi...

Theo Tân Hoa xã, ngày 17-1 Thủ tướng Tuy-ni-di M.Gan-nu-chi đã thông báo thành phần chính phủ đoàn kết dân tộc gồm 21 bộ trưởng, trong đó có sáu bộ trưởng là người của chính phủ cũ, những thành viên của đảng đối lập và thành viên là ứng cử viên độc lập. Sáu bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ của Tổng thống Ben A-li như các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính và Ngoại giao vẫn giữ nguyên chức vụ trong chính phủ mới. Bộ Thông tin bị giải tán.

Ba ủy ban cải cách phụ trách cải cách chính trị, giám sát thực thi pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng sẽ được thành lập. Thủ tướng M.Gan-nu-chi cũng cam kết thả tất cả tù chính trị và điều tra những người bị tình nghi tham nhũng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ A-mét Phri-a cho biết đã có 78 người chết và 94 người bị thương trong các vụ bạo lực kéo dài một tháng qua ở Tuy-ni-di và gây thiệt hại 2,2 tỷ USD cho quốc gia Bắc Phi này.

Theo Nhandan