Thứ bảy,  31/07/2021

Ký kết Hiệp định về hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Ngày 20-1, tại Hà Nội, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã ký Hiệp định về hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.Hiệp định sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý cần thiết và những điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hạt nhân của Việt Nam và Nhật Bản tiến hành các hoạt động hợp tác và đầu tư. Trong khuôn khổ của hiệp định, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như: Nghiên cứu và ứng dụng đồng vị phóng xạ và bức xạ; thiết kế xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ; an toàn và an ninh hạt nhân; lưu giữ, vận chuyển, xử lý và chôn cất chất thải phóng xạ; phát triển nguồn nhân lực, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa...

Ngày 20-1, tại Hà Nội, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã ký Hiệp định về hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hiệp định sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý cần thiết và những điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hạt nhân của Việt Nam và Nhật Bản tiến hành các hoạt động hợp tác và đầu tư. Trong khuôn khổ của hiệp định, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như: Nghiên cứu và ứng dụng đồng vị phóng xạ và bức xạ; thiết kế xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ; an toàn và an ninh hạt nhân; lưu giữ, vận chuyển, xử lý và chôn cất chất thải phóng xạ; phát triển nguồn nhân lực, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình…

Theo Nhandan