Thứ năm,  24/06/2021

Về tàu MV Hoang Son Sun bị hải tặc cướp

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tàu MV Hoang Son Sun bị hải tặc cướp như sau:Ngày 18-1-2011, Bộ Ngoại giao đã nhận được thông tin của Trung tâm An ninh Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết Trung tâm được Công ty Hoàng Sơn thông báo tàu Hoang Son Sun bị cướp tại vị trí có tọa độ 18o36N 064o22E. Ngay sau khi nhận được tin này, ngày 21-1-2011, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Tan-da-ni-a kiêm nhiệm Xô-ma-li-a và một số nước khác trong khu vực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và Lực lượng chống cướp biển của Liên hiệp châu Âu (EU NAVFOR) khẩn trương xác minh thông tin và phối hợp tìm kiếm, giải cứu thuyền viên Việt Nam.Các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang phối hợp các công ty phái cử thuyền viên để xác minh danh tính của các thuyền viên trên...

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tàu MV Hoang Son Sun bị hải tặc cướp như sau:
Ngày 18-1-2011, Bộ Ngoại giao đã nhận được thông tin của Trung tâm An ninh Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết Trung tâm được Công ty Hoàng Sơn thông báo tàu Hoang Son Sun bị cướp tại vị trí có tọa độ 18o36N 064o22E. Ngay sau khi nhận được tin này, ngày 21-1-2011, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Tan-da-ni-a kiêm nhiệm Xô-ma-li-a và một số nước khác trong khu vực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và Lực lượng chống cướp biển của Liên hiệp châu Âu (EU NAVFOR) khẩn trương xác minh thông tin và phối hợp tìm kiếm, giải cứu thuyền viên Việt Nam.
Các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang phối hợp các công ty phái cử thuyền viên để xác minh danh tính của các thuyền viên trên tàu.
Theo Nhandan