Thứ sáu,  18/06/2021

UNIDO hỗ trợ tăng năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 21-1, Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) cho biết với dự án ba triệu ơ-rô do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ, UNIDO và Liên đoàn Công nghiệp I-ta-li-a (CII) đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tăng năng lực và sức cạnh tranh thông qua các chương trình trợ giúp công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh doanh giữa hai nước. Hơn 100 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp theo khu vực và lĩnh vực sản phẩm của I-ta-li-a tham gia dự án này.Dự án hỗ trợ SME Việt Nam sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn. UNIDO lập bản đồ các nhóm SME nhỏ của Việt Nam và lựa chọn ba nhóm SME mục tiêu có tiềm lực phát triển cao gồm các SME dệt may; sản xuất đồ da; sản xuất đồ gỗ. Trong giai đoạn hai, các nhóm SME được chọn và các hiệp hội công nghiệp của họ được hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ các đối tác tương ứng của I-ta-li-a để nâng sức cạnh tranh và đối tác kinh...

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 21-1, Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) cho biết với dự án ba triệu ơ-rô do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ, UNIDO và Liên đoàn Công nghiệp I-ta-li-a (CII) đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tăng năng lực và sức cạnh tranh thông qua các chương trình trợ giúp công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh doanh giữa hai nước. Hơn 100 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp theo khu vực và lĩnh vực sản phẩm của I-ta-li-a tham gia dự án này.
Dự án hỗ trợ SME Việt Nam sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn. UNIDO lập bản đồ các nhóm SME nhỏ của Việt Nam và lựa chọn ba nhóm SME mục tiêu có tiềm lực phát triển cao gồm các SME dệt may; sản xuất đồ da; sản xuất đồ gỗ. Trong giai đoạn hai, các nhóm SME được chọn và các hiệp hội công nghiệp của họ được hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ các đối tác tương ứng của I-ta-li-a để nâng sức cạnh tranh và đối tác kinh doanh. Các chuyên gia I-ta-li-a trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, dệt may và thị trường đã đến Việt Nam để đánh giá đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các SME của Việt Nam. Giai đoạn ba bao gồm thúc đẩy các liên kết hợp tác dài hạn và các thỏa thuận giữa các hiệp hội lĩnh vực sản phẩm giữa Việt Nam và I-ta-li-a nhằm tăng cường các cơ chế nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh của các SME Việt Nam.
Theo Nhandan