Chủ nhật,  20/06/2021

Tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ nông thôn ngày càng nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 22-1, nghiên cứu chung của Tổ chức Lương - Nông của LHQ (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD) đã cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng đối với phụ nữ nông thôn trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế thực hiện các chính sách cần thiết để phụ nữ phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế nông thôn và xóa đói, giảm nghèo.Nghiên cứu này nhấn mạnh, phụ nữ vẫn chưa được hưởng những quyền lợi tương xứng với vai trò của họ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Các cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực toàn cầu đã làm trì trệ những tiến triển về bình đẳng giới cũng như việc làm chất lượng trong nông nghiệp đối với phụ nữ. Do nhiều việc làm bị mất và chi phí cho các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng bị cắt giảm, gánh nặng chăm sóc gia đình và những công việc mà phụ nữ phải gánh vác cũng tăng lên, trong...

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 22-1, nghiên cứu chung của Tổ chức Lương – Nông của LHQ (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD) đã cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng đối với phụ nữ nông thôn trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế thực hiện các chính sách cần thiết để phụ nữ phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế nông thôn và xóa đói, giảm nghèo.

Nghiên cứu này nhấn mạnh, phụ nữ vẫn chưa được hưởng những quyền lợi tương xứng với vai trò của họ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Các cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực toàn cầu đã làm trì trệ những tiến triển về bình đẳng giới cũng như việc làm chất lượng trong nông nghiệp đối với phụ nữ. Do nhiều việc làm bị mất và chi phí cho các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng bị cắt giảm, gánh nặng chăm sóc gia đình và những công việc mà phụ nữ phải gánh vác cũng tăng lên, trong khi nguồn thu nhập của họ giảm đi. Phụ nữ nông thôn bị phân biệt về vị trí và tính chất công việc, bị đối xử bất bình đẳng về thu nhập, số giờ được trả lương thấp trong khi khối lượng công việc lớn… Nghiên cứu nêu rõ tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ nông thôn đã hạn chế sự phát triển cá nhân họ cũng như hiệu quả kinh tế. Phụ nữ nông thôn cần được tiếp cận các chương trình giáo dục, đào tạo, tín dụng, thị trường, trợ giúp công nghệ và bảo hiểm lao động.

Theo Nhandan