Thứ ba,  06/06/2023

Pa-ki-xtan thu gọn bộ máy chính phủ

Theo Tân Hoa xã, ngày 23-1, các kênh truyền hình của Pa-ki-xtan đưa tin, chính phủ nước này quyết định sẽ thu gọn bộ máy chính quyền liên bang để giảm chi tiêu của chính phủ.Hiện tại, Chính phủ Pa-ki-xtan có khoảng 60 thành viên, gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và các cố vấn hưởng chế độ cấp bộ trưởng. Một kênh truyền hình địa phương cho biết, Tổng thống và Thủ tướng Pa-ki-xtan đã thỏa thuận sẽ giải tán chính phủ hiện nay và thành lập một chính phủ mới gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên, ông P.Ba-ba, người phát ngôn của Tổng thống, đã bác bỏ tin nói trên, nhưng cũng cho biết, bộ máy chính phủ sẽ được thu gọn để giảm chi tiêu, trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Vừa qua, năm bộ đã bị xóa bỏ hoặc sáp nhập vào các bộ khác, và năm bộ nữa cũng sẽ bị 'xóa sổ' trong vài tháng...

Theo Tân Hoa xã, ngày 23-1, các kênh truyền hình của Pa-ki-xtan đưa tin, chính phủ nước này quyết định sẽ thu gọn bộ máy chính quyền liên bang để giảm chi tiêu của chính phủ.

Hiện tại, Chính phủ Pa-ki-xtan có khoảng 60 thành viên, gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và các cố vấn hưởng chế độ cấp bộ trưởng. Một kênh truyền hình địa phương cho biết, Tổng thống và Thủ tướng Pa-ki-xtan đã thỏa thuận sẽ giải tán chính phủ hiện nay và thành lập một chính phủ mới gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên, ông P.Ba-ba, người phát ngôn của Tổng thống, đã bác bỏ tin nói trên, nhưng cũng cho biết, bộ máy chính phủ sẽ được thu gọn để giảm chi tiêu, trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Vừa qua, năm bộ đã bị xóa bỏ hoặc sáp nhập vào các bộ khác, và năm bộ nữa cũng sẽ bị &#39xóa sổ&#39 trong vài tháng tới.

Theo Nhandan