Thứ sáu,  18/06/2021

Thủ tướng Ai-len từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền

Theo tin nước ngoài, ngày 22-1 Thủ tướng Ai-len B.Cô-oen tuyên bố đã từ chức Chủ tịch đảng Fianna Fail cầm quyền, tuy nhiên ông vẫn ở lại cương vị Thủ tướng cho tới cuộc bầu cử ngày 11-3 tới. Ông Cô-oen cho biết, với quyết định này, đảng Fianna Fail có thể lựa chọn tân Chủ tịch, bảo đảm đảng này đoàn kết, tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới, và ông cũng có thể tập trung vào công việc của Chính phủ, với trọng tâm là tiếp tục thực hiện kế hoạch hồi phục kinh tế.Mặc dù vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng Fianna Fail ngày 18-1 vừa qua, quyền lực của Thủ tướng Cô-oen vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những sai lầm trong cải tổ chính phủ khiến đối tác trong liên minh cầm quyền không hài lòng. Đảng Fianna Fail và đối tác là đảng Xanh cũng đang phải đối mặt với đề nghị của đảng Lao động đối lập về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ vào đầu tuần...

Theo tin nước ngoài, ngày 22-1 Thủ tướng Ai-len B.Cô-oen tuyên bố đã từ chức Chủ tịch đảng Fianna Fail cầm quyền, tuy nhiên ông vẫn ở lại cương vị Thủ tướng cho tới cuộc bầu cử ngày 11-3 tới. Ông Cô-oen cho biết, với quyết định này, đảng Fianna Fail có thể lựa chọn tân Chủ tịch, bảo đảm đảng này đoàn kết, tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới, và ông cũng có thể tập trung vào công việc của Chính phủ, với trọng tâm là tiếp tục thực hiện kế hoạch hồi phục kinh tế.

Mặc dù vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng Fianna Fail ngày 18-1 vừa qua, quyền lực của Thủ tướng Cô-oen vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những sai lầm trong cải tổ chính phủ khiến đối tác trong liên minh cầm quyền không hài lòng. Đảng Fianna Fail và đối tác là đảng Xanh cũng đang phải đối mặt với đề nghị của đảng Lao động đối lập về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ vào đầu tuần tới.

Theo Nhandan