Thứ năm,  24/06/2021

Khai mạc Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 19

Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 19 đã khai mạc tại Thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ ngày 23-1. Tham dự có lãnh đạo nghị viện của 28 nước thành viên APPF. Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, dẫn đầu.Tại diễn đàn kéo dài năm ngày này, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề an ninh - chính trị, kinh tế - thương mại, hợp tác trong khu vực và các công việc trong thời gian tới của...

Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 19 đã khai mạc tại Thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ ngày 23-1. Tham dự có lãnh đạo nghị viện của 28 nước thành viên APPF. Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, dẫn đầu.

Tại diễn đàn kéo dài năm ngày này, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề an ninh – chính trị, kinh tế – thương mại, hợp tác trong khu vực và các công việc trong thời gian tới của APPF.

Theo Nhandan