Thứ hai,  21/06/2021

Khoảng 99% cử tri miền nam Xu-đăng ủng hộ độc lập

Theo Tân Hoa xã, ngày 23-1, Ủy ban Trưng cầu ý dân miền nam Xu-đăng (SSRC) thông báo kết quả ban đầu cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở miền nam Xu-đăng vừa qua, theo đó khoảng 99% số dân miền nam Xu-đăng đã bỏ phiếu ủng hộ tách khỏi miền bắc nước này.Theo người phát ngôn của SSRC G. Ma-ki-e, trong tổng số 98,8% số hòm phiếu ở miền nam và 100% số hòm phiếu ở miền bắc và nước ngoài đã được kiểm, có 98,8% số phiếu ủng hộ miền nam Xu-đăng độc lập. Kết quả chính thức dự kiến sẽ công bố ngày 7 hoặc 14-2.Trong khi đó, tại khu vực Đa-phơ đã xảy ra giao tranh giữa lực lượng Quân sự Xu-đăng (SAF) với hai nhóm nổi dậy: Phong trào Bình đẳng và Công lý (JEM) và Quân đội Giải phóng Xu-đăng (SLA) - Min-na-uy làm 21 người...

Theo Tân Hoa xã, ngày 23-1, Ủy ban Trưng cầu ý dân miền nam Xu-đăng (SSRC) thông báo kết quả ban đầu cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở miền nam Xu-đăng vừa qua, theo đó khoảng 99% số dân miền nam Xu-đăng đã bỏ phiếu ủng hộ tách khỏi miền bắc nước này.

Theo người phát ngôn của SSRC G. Ma-ki-e, trong tổng số 98,8% số hòm phiếu ở miền nam và 100% số hòm phiếu ở miền bắc và nước ngoài đã được kiểm, có 98,8% số phiếu ủng hộ miền nam Xu-đăng độc lập. Kết quả chính thức dự kiến sẽ công bố ngày 7 hoặc 14-2.

Trong khi đó, tại khu vực Đa-phơ đã xảy ra giao tranh giữa lực lượng Quân sự Xu-đăng (SAF) với hai nhóm nổi dậy: Phong trào Bình đẳng và Công lý (JEM) và Quân đội Giải phóng Xu-đăng (SLA) – Min-na-uy làm 21 người chết.

Theo Nhandan