Thứ ba,  22/06/2021

Ai-len có thể tổng tuyển cử vào tháng 2 tới

THX dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ai-len B.Lê-ni-han cho biết: Chính phủ Ai-len và phe đối lập nước này đã nhất trí về thời hạn để thông qua dự thảo ngân sách nhằm giải ngân gói cứu trợ từ Liên hiệp châu Ấu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo thỏa thuận, Hạ viện Ai-len sẽ ngừng mọi công việc hằng ngày để tập trung việc thông qua dự thảo ngân sách và Thượng viện sẽ thực hiện công việc này vào ngày 29-1. Như vậy, Quốc hội Ai-len sẽ giải tán sau khi dự thảo ngân sách được thông qua và tổng tuyển cử có thể diễn ra cuối tháng 2 năm nay, sớm hơn dự kiến trước đó là vào ngày 11-3....

THX dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ai-len B.Lê-ni-han cho biết: Chính phủ Ai-len và phe đối lập nước này đã nhất trí về thời hạn để thông qua dự thảo ngân sách nhằm giải ngân gói cứu trợ từ Liên hiệp châu Ấu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo thỏa thuận, Hạ viện Ai-len sẽ ngừng mọi công việc hằng ngày để tập trung việc thông qua dự thảo ngân sách và Thượng viện sẽ thực hiện công việc này vào ngày 29-1. Như vậy, Quốc hội Ai-len sẽ giải tán sau khi dự thảo ngân sách được thông qua và tổng tuyển cử có thể diễn ra cuối tháng 2 năm nay, sớm hơn dự kiến trước đó là vào ngày 11-3.

Theo Nhandan