Thứ ba,  22/06/2021

Giới thiệu sách "Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc"

Ngày 25-1, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách "Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc" do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp xuất bản. Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, các cán bộ và nhà khoa học trong Hội đồng biên soạn cuốn sách chủ trì họp báo.Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trong hơn một năm qua, Hội đồng biên soạn đã tập hợp tư liệu, khảo sát thực địa, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu về vấn đề biên giới để hoàn thành cuốn sách. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ về đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, giúp bạn đọc hiểu rõ ý nghĩa hết sức to lớn của công tác hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất...

Ngày 25-1, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách “Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc” do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp xuất bản. Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, các cán bộ và nhà khoa học trong Hội đồng biên soạn cuốn sách chủ trì họp báo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, trong hơn một năm qua, Hội đồng biên soạn đã tập hợp tư liệu, khảo sát thực địa, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu về vấn đề biên giới để hoàn thành cuốn sách. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ về đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, giúp bạn đọc hiểu rõ ý nghĩa hết sức to lớn của công tác hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Theo Nhandan