Thứ năm,  24/06/2021

Tổng thống Mỹ hôm nay trình bày Thông điệp liên bang

Theo thông báo của Nhà trắng, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma sẽ đọc Thông điệp liên bang vào lúc 9 giờ tối 25-1 giờ Mỹ (9 giờ sáng 26-1 giờ Việt Nam) tại cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ và được truyền hình trực tiếp.Theo Roi-tơ và THX, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ trình bày bản Thông điệp liên bang năm nay trong thời gian 60 phút, nói về chính sách đối nội và đối ngoại mới của chính phủ của đảng Dân chủ năm 2011, trong đó tập trung vào các vấn đề: tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức 1.300 tỷ USD và nợ công đã vượt ngưỡng 14 nghìn tỷ USD, kế hoạch tăng sự cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ trên trường quốc tế. Tổng thống Ô-ba-ma sẽ kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội hợp tác trong các nỗ lực phát triển đất...

Theo thông báo của Nhà trắng, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma sẽ đọc Thông điệp liên bang vào lúc 9 giờ tối 25-1 giờ Mỹ (9 giờ sáng 26-1 giờ Việt Nam) tại cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ và được truyền hình trực tiếp.

Theo Roi-tơ và THX, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ trình bày bản Thông điệp liên bang năm nay trong thời gian 60 phút, nói về chính sách đối nội và đối ngoại mới của chính phủ của đảng Dân chủ năm 2011, trong đó tập trung vào các vấn đề: tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức 1.300 tỷ USD và nợ công đã vượt ngưỡng 14 nghìn tỷ USD, kế hoạch tăng sự cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ trên trường quốc tế. Tổng thống Ô-ba-ma sẽ kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội hợp tác trong các nỗ lực phát triển đất nước.

Theo Nhandan