Thứ tư,  23/06/2021

Triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Đại sứ Anh tại Hà Nội An-tôn-ni Xờ-tốc đã ký Kế hoạch hành động Việt Nam - Anh năm 2011 nhằm triển khai Tuyên bố chung thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ký giữa hai nước tháng 9-2010.Kế hoạch hành động Việt Nam - Anh năm 2011 nêu rõ các mục tiêu và biện pháp cụ thể trên bảy lĩnh vực hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược: chính trị - ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa triển khai cụ thể các nội dung nêu trong Kế hoạch hành động, làm cho quan hệ Đối tác chiến lược thật sự đi vào cuộc sống. Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động năm 2011 sẽ tạo cơ sở quan trọng cho những bước phát triển của quan hệ hai nước trong những năm tiếp...

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Đại sứ Anh tại Hà Nội An-tôn-ni Xờ-tốc đã ký Kế hoạch hành động Việt Nam – Anh năm 2011 nhằm triển khai Tuyên bố chung thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh ký giữa hai nước tháng 9-2010.

Kế hoạch hành động Việt Nam – Anh năm 2011 nêu rõ các mục tiêu và biện pháp cụ thể trên bảy lĩnh vực hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược: chính trị – ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục – đào tạo, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa triển khai cụ thể các nội dung nêu trong Kế hoạch hành động, làm cho quan hệ Đối tác chiến lược thật sự đi vào cuộc sống. Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động năm 2011 sẽ tạo cơ sở quan trọng cho những bước phát triển của quan hệ hai nước trong những năm tiếp theo.

Theo Nhandan