Thứ ba,  22/06/2021

Ðại sứ Việt Nam tại Trung Quốc gặp mặt báo chí

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 27-1, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ tổ chức gặp mặt giới báo chí Trung Quốc nhân dịp năm mới. Tới dự có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung Quốc và phóng viên Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm qua.Về Đại hội XI Đảng CS Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh, Đại hội có tầm quan trọng lịch sử. Đại hội diễn ra trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới; nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài với sự phát triển của Việt Nam, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015...Về quan hệ Việt...

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 27-1, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ tổ chức gặp mặt giới báo chí Trung Quốc nhân dịp năm mới. Tới dự có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung Quốc và phóng viên Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong năm qua.
Về Đại hội XI Đảng CS Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh, Đại hội có tầm quan trọng lịch sử. Đại hội diễn ra trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới; nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài với sự phát triển của Việt Nam, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020); Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011 – 2015…
Về quan hệ Việt – Trung, Đại sứ nhấn mạnh, năm 2010 là &#39Năm hữu nghị Việt – Trung&#39, nhân dân hai nước đã long trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2010 đạt 30 tỷ USD, vượt chỉ tiêu lãnh đạo hai nước đề ra 25 tỷ USD.
Sau đó, Đại sứ đã trả lời các phóng viên một số câu hỏi liên quan về quan hệ hai nước và những vấn đề khác mà mọi người quan tâm. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, báo chí Trung Quốc sẽ đưa nhiều hơn nữa những thông tin khách quan và tích cực về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Trung.
Theo Nhandan