Thứ hai,  14/06/2021

UNESCO thúc đẩy nâng cao đạo đức nhà báo và trách nhiệm của báo chí – truyền thông

Tại Pa-ri (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) phối hợp các cơ quan báo chí và truyền thông châu Âu vừa tổ chức hội nghị nhằm nâng cao đạo đức nhà báo và trách nhiệm của báo chí truyền thông ở châu Âu. Tại hội nghị, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông, các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý báo chí... đã trao đổi về quy chế hiện hành và tương lai của các tiêu chuẩn đạo đức báo chí cũng như những cơ chế tự điều chỉnh hoạt động của nhà báo và cơ quan truyền thông ở châu Âu, trong đó có những thách thức từ mạng in-tơ-nét toàn cầu cũng như từ các công nghệ thông tin truyền thông mới. UNESCO cho rằng, tăng cường phản ánh và thảo luận về những vấn đề nêu trên là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm báo chí và truyền thông hoạt động với các tiêu chuẩn nghiệp vụ cao và có trách nhiệm trong mọi loại hình báo chí truyền thông, không chỉ ở châu Âu mà trên toàn...

Tại Pa-ri (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) phối hợp các cơ quan báo chí và truyền thông châu Âu vừa tổ chức hội nghị nhằm nâng cao đạo đức nhà báo và trách nhiệm của báo chí truyền thông ở châu Âu.

Tại hội nghị, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông, các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý báo chí… đã trao đổi về quy chế hiện hành và tương lai của các tiêu chuẩn đạo đức báo chí cũng như những cơ chế tự điều chỉnh hoạt động của nhà báo và cơ quan truyền thông ở châu Âu, trong đó có những thách thức từ mạng in-tơ-nét toàn cầu cũng như từ các công nghệ thông tin truyền thông mới. UNESCO cho rằng, tăng cường phản ánh và thảo luận về những vấn đề nêu trên là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm báo chí và truyền thông hoạt động với các tiêu chuẩn nghiệp vụ cao và có trách nhiệm trong mọi loại hình báo chí truyền thông, không chỉ ở châu Âu mà trên toàn cầu.

Theo Nhandan