Thứ hai,  21/06/2021

AU nỗ lực giải quyết khủng hoảng chính trị ở Cốt Ði-voa

Theo Roi-tơ, tại cuộc họp ngày 28-1 ở Ê-ti-ô-pi-a, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (PSC) đã quyết định thành lập một Ủy ban gồm lãnh đạo cấp cao các nước châu Phi để giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay ở Cốt Đi-voa.Theo quyết định này, Ủy ban gồm năm nguyên thủ quốc gia và các đại diện đến từ mỗi vùng thuộc châu Phi do Tổng thống Mô-ri-ta-ni Áp-đen A-dít, Chủ tịch đương nhiệm của PSC, đứng đầu, với nhiệm vụ là trong vòng một tháng sẽ đạt được một giải pháp mang tính ràng buộc đối với cả hai phe của Tổng thống mãn nhiệm Lô-răng Gba-gbô và ông A-lát-xan Oa-ta-ra, người được quốc tế công nhận thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2010.Thủ tướng Kê-ni-a Rai-la Ô-đin-ga, người làm trung gian hòa giải của AU cho cuộc khủng hoảng tại Cốt Đi-voa, cho biết, Hội nghị cấp cao AU sắp họp tại Ê-ti-ô-pi-a sẽ ra một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng buộc hai bên ở Cốt Đi-voa phải thương lượng trực tiếp với nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị...

Theo Roi-tơ, tại cuộc họp ngày 28-1 ở Ê-ti-ô-pi-a, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (PSC) đã quyết định thành lập một Ủy ban gồm lãnh đạo cấp cao các nước châu Phi để giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay ở Cốt Đi-voa.
Theo quyết định này, Ủy ban gồm năm nguyên thủ quốc gia và các đại diện đến từ mỗi vùng thuộc châu Phi do Tổng thống Mô-ri-ta-ni Áp-đen A-dít, Chủ tịch đương nhiệm của PSC, đứng đầu, với nhiệm vụ là trong vòng một tháng sẽ đạt được một giải pháp mang tính ràng buộc đối với cả hai phe của Tổng thống mãn nhiệm Lô-răng Gba-gbô và ông A-lát-xan Oa-ta-ra, người được quốc tế công nhận thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2010.
Thủ tướng Kê-ni-a Rai-la Ô-đin-ga, người làm trung gian hòa giải của AU cho cuộc khủng hoảng tại Cốt Đi-voa, cho biết, Hội nghị cấp cao AU sắp họp tại Ê-ti-ô-pi-a sẽ ra một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng buộc hai bên ở Cốt Đi-voa phải thương lượng trực tiếp với nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Theo Nhandan