Thứ ba,  22/06/2021

Nỗ lực kết thúc vòng đàm phán thương mại toàn cầu Ðô-ha

Theo AP, ngày 28-1, bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đa-vốt (Thụy Sĩ), Ủy viên Thương mại của Liên hiệp châu Âu (EU) C.Đ.Gu-chơ cho biết, bảy nền kinh tế chủ chốt của thế giới gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Bra-xin và Ấn Độ đã thỏa thuận thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung trước tháng 7 tới cho vòng đàm phán thương mại toàn cầu Đô-ha đã kéo dài suốt một thập kỷ.Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Tổng thống In-đô-nê-xi-a và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực nắm bắt cơ hội cuối cùng kết thúc vòng đàm phán Đô-ha trong năm nay. Tuy nhiên, các Bộ trưởng Thương mại của bốn nền kinh tế mới nổi là Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cảnh báo, những nhượng bộ do các nền kinh tế mới nổi đưa ra đã không được các nước giàu đáp lại tương ứng, không những thế các nước giàu còn đòi hỏi nhiều hơn và các đòi hỏi đó đang hủy hoại những nỗ lực kết thúc...

Theo AP, ngày 28-1, bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đa-vốt (Thụy Sĩ), Ủy viên Thương mại của Liên hiệp châu Âu (EU) C.Đ.Gu-chơ cho biết, bảy nền kinh tế chủ chốt của thế giới gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Bra-xin và Ấn Độ đã thỏa thuận thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung trước tháng 7 tới cho vòng đàm phán thương mại toàn cầu Đô-ha đã kéo dài suốt một thập kỷ.
Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Tổng thống In-đô-nê-xi-a và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực nắm bắt cơ hội cuối cùng kết thúc vòng đàm phán Đô-ha trong năm nay. Tuy nhiên, các Bộ trưởng Thương mại của bốn nền kinh tế mới nổi là Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cảnh báo, những nhượng bộ do các nền kinh tế mới nổi đưa ra đã không được các nước giàu đáp lại tương ứng, không những thế các nước giàu còn đòi hỏi nhiều hơn và các đòi hỏi đó đang hủy hoại những nỗ lực kết thúc vòng đàm phán Đô-ha.
Theo Nhandan