Thứ bảy,  12/06/2021

Quốc hội mới của Mi-an-ma họp phiên đầu

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-1, tại Thủ đô Nây Pi Đô, QH Liên bang Mi-an-ma gồm Viện Nhân dân và Viện Dân tộc khai mạc kỳ họp đầu, Hội đồng nhân dân 14 tỉnh và bang cũng nhóm họp cùng ngày tại địa phương.Theo 'Hiến pháp nước CHLB Mi-an-ma' thông qua năm 2008, ngày QH Liên bang họp phiên đầu cũng là ngày Hiến pháp mới chính thức có hiệu lực. Theo kế hoạch, tại kỳ họp lần này, QH Liên bang Mi-an-ma sẽ bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, đồng thời Tổng thống sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới.Đây là lần đầu trong hai thập kỷ qua, tại Mi-an-ma diễn ra kỳ họp QH Liên bang và Hội đồng nhân dân các cấp dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia (SPDC) cầm quyền. Kỳ họp được triệu tập gần ba tháng sau khi Mi-an-ma tiến hành cuộc tổng tuyển cử đa đảng hồi đầu tháng 11-2010 vừa...

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-1, tại Thủ đô Nây Pi Đô, QH Liên bang Mi-an-ma gồm Viện Nhân dân và Viện Dân tộc khai mạc kỳ họp đầu, Hội đồng nhân dân 14 tỉnh và bang cũng nhóm họp cùng ngày tại địa phương.

Theo &#39Hiến pháp nước CHLB Mi-an-ma&#39 thông qua năm 2008, ngày QH Liên bang họp phiên đầu cũng là ngày Hiến pháp mới chính thức có hiệu lực. Theo kế hoạch, tại kỳ họp lần này, QH Liên bang Mi-an-ma sẽ bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, đồng thời Tổng thống sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới.

Đây là lần đầu trong hai thập kỷ qua, tại Mi-an-ma diễn ra kỳ họp QH Liên bang và Hội đồng nhân dân các cấp dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia (SPDC) cầm quyền. Kỳ họp được triệu tập gần ba tháng sau khi Mi-an-ma tiến hành cuộc tổng tuyển cử đa đảng hồi đầu tháng 11-2010 vừa qua.

Theo Nhandan