Thứ hai,  06/12/2021

Cu-ba vững bước theo con đường CNXH

Còn hơn hai tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội lần thứ VI Đảng CS Cu-ba, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Cu-ba nhằm xác định đường lối phát triển kinh tế - xã hội của "Hòn đảo Tự Do" này trong những năm tới.Cuối tháng 11 năm ngoái, Cu-ba thông báo, Bộ Chính trị Đảng CS Cu-ba quyết định tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào dịp nước này kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Hi-rôn (19-4-1961 - 19-4-2011) và 50 năm Tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng Cu-ba. Đại hội VI Đảng CS Cu-ba sẽ tập trung chủ yếu vào mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và coi nhiệm vụ này có tầm quan trọng đặc biệt có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Cu-ba. Trước đó, Chính phủ Cu-ba công bố một loạt biện pháp cập nhật hóa nền kinh tế đất nước trong đó có việc mở rộng mô hình tự doanh và sắp xếp lại 500 nghìn lao động trong khu vực nhà nước. Cu-ba đã phát hành Văn kiện 'Dự thảo đường...
Còn hơn hai tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội lần thứ VI Đảng CS Cu-ba, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Cu-ba nhằm xác định đường lối phát triển kinh tế – xã hội của “Hòn đảo Tự Do” này trong những năm tới.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Cu-ba thông báo, Bộ Chính trị Đảng CS Cu-ba quyết định tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào dịp nước này kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Hi-rôn (19-4-1961 – 19-4-2011) và 50 năm Tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng Cu-ba. Đại hội VI Đảng CS Cu-ba sẽ tập trung chủ yếu vào mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và coi nhiệm vụ này có tầm quan trọng đặc biệt có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Cu-ba. Trước đó, Chính phủ Cu-ba công bố một loạt biện pháp cập nhật hóa nền kinh tế đất nước trong đó có việc mở rộng mô hình tự doanh và sắp xếp lại 500 nghìn lao động trong khu vực nhà nước. Cu-ba đã phát hành Văn kiện &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39 trình Đại hội Đảng lần thứ VI gồm 32 trang trên toàn quốc để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ ngày 1-12 đến 28-2. Theo Báo Gran-ma, Cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cu-ba, trong &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39, Cu-ba dự kiến từng bước dỡ bỏ chế độ tem phiếu bao cấp trong vòng năm năm tới, đồng thời khuyến khích mở rộng thành phần kinh tế tự doanh với các công ty mạnh và được tổ chức tốt, kiên định đi theo con đường CNXH. Cu-ba sẽ cắt giảm tối đa chi phí trong lĩnh vực y tế, giáo dục; cho phép các hợp tác xã và tư nhân tham gia các công trình cơ sở hạ tầng ngành du lịch; tái cơ cấu nợ để tăng lòng tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Văn kiện dự thảo cũng đề cập việc từng bước xóa bỏ đồng tiền kép đang tồn tại ở Cu-ba. Sau khi công bố Văn kiện &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39, Cu-ba đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm 500 lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và địa phương ngày 11 đến 13-11-2010, để thảo luận chính sách cập nhật mô hình kinh tế.

Tại kỳ họp QH Cu-ba khóa VII, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế năm 2010, các đại biểu QH tập trung thảo luận kế hoạch cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước, phân tích đề xuất việc thực hiện mô hình thu thuế mới của Nhà nước trong tương lai đối với thành phần kinh tế tự doanh. Hiện nay, thành phần kinh tế tự doanh của Cu-ba mới chỉ có 143 nghìn người tham gia và đóng góp cho Nhà nước chỉ 1% tổng thu thuế quốc gia, trong khi thành phần kinh tế nhà nước đóng góp 78%. Chính phủ Cu-ba dự kiến nền kinh tế tự doanh sẽ đem lại khoảng 1,8 triệu việc làm trong vòng năm năm tới và mức thuế mới của khu vực tự doanh sẽ phải thay đổi. Các mức thuế mới nhằm mục đích điều tiết và ngăn chặn tình trạng tập trung tài sản và của cải vào một số ít người. Chính phủ dự kiến trong năm tới, kinh tế tư nhân sẽ đem lại việc làm cho 250 nghìn người và đóng thuế cho nhà nước khoảng một tỷ USD. Riêng đối với ngành nông nghiệp các mức thuế sẽ được áp dụng riêng và thấp hơn để khuyến khích nông dân làm việc. Chính sách cập nhật mô hình kinh tế mới của Cu-ba nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động mọi tiềm năng đất nước thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Báo Gran-ma gọi chính sách cập nhật mô hình kinh tế mới của Cu-ba là &#39Cuộc cách mạng trong lòng cách mạng&#39 và năm 2011 sẽ là một năm đầy thách thức đối với quốc gia trên vùng biển Ca-ri-bê này. Tuy nhiên, với chính sách, định hướng đúng đắn, Cu-ba có thể sẽ nổi lên như một quốc gia với nền kinh tế bền vững và tiếp tục củng cố nền độc lập của mình.

Những ngày này, trên khắp đất nước Cu-ba tràn ngập bầu không khí khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI. Cu-ba, bắt đầu lựa chọn các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý cho Văn kiện &#39Dự thảo đường lối phát triển kinh tế và xã hội&#39 để trình Đại hội VI thông qua. Trong thời gian qua, đã có 55 nghìn cuộc thảo luận sôi nổi trên toàn quốc tại các cơ sở của Đảng, cơ quan nhà nước, xí nghiệp, tổ dân phố và trường học, bệnh viện để đóng góp ý kiến cho văn kiện của Đảng CS Cu-ba.

Những người cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em đang hướng tới Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI với niềm tin và hy vọng Đại hội sẽ thông qua những chính sách phát triển kinh tế – xã hội mới quan trọng làm cơ sở để Cu-ba vững bước tiến theo con đường CNXH đã chọn.

Theo Nhandan