Thứ ba,  22/06/2021

Hiệp ước START mới chính thức có hiệu lực

Theo THX, ngày 5-2, tại Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 47 ở TP Mu-ních (Đức), Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới đã chính thức có hiệu lực, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ H.Clin-tơn trao đổi văn kiện phê chuẩn START mới.Ông La-vrốp tin tưởng START mới sẽ có ảnh hưởng thuận lợi tới sự ổn định quốc tế. Bà Clin-tơn nhấn mạnh, thông qua việc trao đổi văn kiện, Nga và Mỹ chứng tỏ quyết tâm tăng cường ổn định và an ninh quốc tế. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hoan nghênh START mới chính thức có hiệu lực, góp phần quan trọng vào việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Ông cho rằng, việc thực thi START mới một cách đầy đủ sẽ tạo ra một thế giới an toàn hơn cho mọi người....

Theo THX, ngày 5-2, tại Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 47 ở TP Mu-ních (Đức), Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới đã chính thức có hiệu lực, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ H.Clin-tơn trao đổi văn kiện phê chuẩn START mới.
Ông La-vrốp tin tưởng START mới sẽ có ảnh hưởng thuận lợi tới sự ổn định quốc tế. Bà Clin-tơn nhấn mạnh, thông qua việc trao đổi văn kiện, Nga và Mỹ chứng tỏ quyết tâm tăng cường ổn định và an ninh quốc tế.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hoan nghênh START mới chính thức có hiệu lực, góp phần quan trọng vào việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Ông cho rằng, việc thực thi START mới một cách đầy đủ sẽ tạo ra một thế giới an toàn hơn cho mọi người.


Theo Nhandan