Thứ ba,  18/01/2022

Việt Nam mong muốn tình hình Ai Cập sớm ổn định

Ngày 8-2-2011, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình Ai Cập gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ:'Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến gần đây tại Ai Cập và mong muốn tình hình Ai Cập sớm đi vào ổn...

Ngày 8-2-2011, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình Ai Cập gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ:

&#39Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến gần đây tại Ai Cập và mong muốn tình hình Ai Cập sớm đi vào ổn định&#39.

Theo Nhandan