Thứ ba,  18/01/2022

Tổng thống Xu-đăng chấp thuận kết quả trưng cầu ý dân tại miền nam

Theo Tân Hoa xã, ngày 7-2, Tổng thống Xu-đăng Ô-ma An Ba-sia tuyên bố chấp thuận kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho miền nam nước này, cam kết phối hợp giải quyết các vấn đề tồn đọng, cũng như tạo lập các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa miền bắc và miền nam. Ủy ban trưng cầu ý dân miền nam Xu-đăng (SSRC) đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân, theo đó, có hơn 98% số phiếu ủng hộ miền nam độc lập.Cùng ngày, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), cơ quan hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần cho cuộc trưng cầu ý dân, cam kết giúp miền nam Xu-đăng thực hiện thành công việc chuyển tiếp trở thành một quốc gia độc lập. Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) đều ra tuyên bố đánh giá cao kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân, khẳng định sẽ công nhận độc lập của miền nam Xu-đăng tháng 7 tới. Mỹ cho biết sẽ bắt đầu quá trình xem xét rút Xu-đăng khỏi danh sách các nhà nước bảo trợ khủng...

Theo Tân Hoa xã, ngày 7-2, Tổng thống Xu-đăng Ô-ma An Ba-sia tuyên bố chấp thuận kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho miền nam nước này, cam kết phối hợp giải quyết các vấn đề tồn đọng, cũng như tạo lập các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa miền bắc và miền nam. Ủy ban trưng cầu ý dân miền nam Xu-đăng (SSRC) đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân, theo đó, có hơn 98% số phiếu ủng hộ miền nam độc lập.

Cùng ngày, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), cơ quan hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần cho cuộc trưng cầu ý dân, cam kết giúp miền nam Xu-đăng thực hiện thành công việc chuyển tiếp trở thành một quốc gia độc lập. Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) đều ra tuyên bố đánh giá cao kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân, khẳng định sẽ công nhận độc lập của miền nam Xu-đăng tháng 7 tới. Mỹ cho biết sẽ bắt đầu quá trình xem xét rút Xu-đăng khỏi danh sách các nhà nước bảo trợ khủng bố.

Theo Nhandan