Thứ sáu,  28/01/2022

Mỹ mở rộng hợp tác an ninh toàn cầu

Theo Roi-tơ, trong chiến lược quân sự quốc gia năm 2011 công bố ngày 8-2, lần đầu kể từ năm 2004, Mỹ khẳng định lại cam kết tiếp tục nỗ lực cùng các đồng minh Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đồng thời mở rộng tiếp cận các mối đe dọa mới nổi lên.Trong khi chiến lược quân sự quốc gia Mỹ năm 2004 được xây dựng với mục tiêu bảo vệ nước Mỹ, ngăn chặn các cuộc tiến công bất ngờ, thì chiến lược quân sự 2011 đặt trọng tâm vào việc tăng cường an ninh khu vực và quốc tế, thông qua củng cố và tăng cường các quan hệ đối tác, nhằm định hình lại lực lượng quân đội để đối phó những thách thức trong tương lai. Theo đó, Mỹ tiếp tục hợp tác với các nước đồng minh và NATO, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Phi (AU), ASEAN và các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc M.Mu-len nhấn mạnh tới sức mạnh quân sự tổng hợp, cho đó là một phần trong...

Theo Roi-tơ, trong chiến lược quân sự quốc gia năm 2011 công bố ngày 8-2, lần đầu kể từ năm 2004, Mỹ khẳng định lại cam kết tiếp tục nỗ lực cùng các đồng minh Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đồng thời mở rộng tiếp cận các mối đe dọa mới nổi lên.

Trong khi chiến lược quân sự quốc gia Mỹ năm 2004 được xây dựng với mục tiêu bảo vệ nước Mỹ, ngăn chặn các cuộc tiến công bất ngờ, thì chiến lược quân sự 2011 đặt trọng tâm vào việc tăng cường an ninh khu vực và quốc tế, thông qua củng cố và tăng cường các quan hệ đối tác, nhằm định hình lại lực lượng quân đội để đối phó những thách thức trong tương lai. Theo đó, Mỹ tiếp tục hợp tác với các nước đồng minh và NATO, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Phi (AU), ASEAN và các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc M.Mu-len nhấn mạnh tới sức mạnh quân sự tổng hợp, cho đó là một phần trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo Nhandan