Thứ sáu,  21/01/2022

IMF khuyến cáo đẩy nhanh cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế

Theo Tân Hoa xã, tại Hội nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Oa-sinh-tơn (Mỹ) ngày 10-2, Giám đốc điều hành IMF Đ.Xtrốt Can cảnh báo, sự chậm trễ trong việc cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế có thể gieo mầm một cuộc khủng hoảng mới.Hệ thống tiền tệ quốc tế cần nhanh chóng được cải cách nhằm thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu và tăng cường năng lực của hệ thống ngăn chặn khủng hoảng trong tương lai. Những vấn đề ưu tiên cải tổ gồm: phối hợp chính sách để đưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng và đặt nền tảng cho tăng trưởng ổn định hơn, các vấn đề liên quan dòng vốn, biến động tỷ giá hối đoái... Giám đốc điều hành IMF cũng khẳng định, cần tăng cường hơn nữa vai trò của Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - đồng tiền dự trữ quốc tế của IMF và đề xuất mở rộng SDR, gồm cả đồng tiền của các nền kinh tế đang nổi...

Theo Tân Hoa xã, tại Hội nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Oa-sinh-tơn (Mỹ) ngày 10-2, Giám đốc điều hành IMF Đ.Xtrốt Can cảnh báo, sự chậm trễ trong việc cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế có thể gieo mầm một cuộc khủng hoảng mới.
Hệ thống tiền tệ quốc tế cần nhanh chóng được cải cách nhằm thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu và tăng cường năng lực của hệ thống ngăn chặn khủng hoảng trong tương lai. Những vấn đề ưu tiên cải tổ gồm: phối hợp chính sách để đưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng và đặt nền tảng cho tăng trưởng ổn định hơn, các vấn đề liên quan dòng vốn, biến động tỷ giá hối đoái… Giám đốc điều hành IMF cũng khẳng định, cần tăng cường hơn nữa vai trò của Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) – đồng tiền dự trữ quốc tế của IMF và đề xuất mở rộng SDR, gồm cả đồng tiền của các nền kinh tế đang nổi lên.


Theo Nhandan