Thứ tư,  26/01/2022

Tin vắn thế giới

Xuất khẩu từ Mỹ sang Cu-ba giảm Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm từ Mỹ sang Cu-ba năm 2010 đạt 366 triệu USD, giảm 31% so năm 2009. Việc Cu-ba tăng cường trao đổi thương mại với Vê-nê-xu-ê-la, Trung Quốc, Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Ca-na-đa, I-ran và Nga trong vài năm gần đây tác động cán cân thương mại của Mỹ sang Cu-ba.Chương trình đối tác NATO và Gru-di-a NATO và Gru-di-a thông qua chương trình đối tác quốc gia năm 2011 giữa hai bên. Chương trình gồm việc thực hiện các cải cách kinh tế, chính trị và quân sự tại Gru-di-a nhằm đưa Gru-di-a tiến gần tới các tiêu chuẩn của NATO.Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng kỷ lục Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức kỷ lục, cao nhất kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Tác động của khí thải đến bức xạ nhiệt trong khí quyển đã tăng 27% từ năm 1990 đến năm 2009. Chi-lê rung chuyển vì động đất Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp trong ngày 11-2 ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương...

Xuất khẩu từ Mỹ sang Cu-ba giảm

Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm từ Mỹ sang Cu-ba năm 2010 đạt 366 triệu USD, giảm 31% so năm 2009. Việc Cu-ba tăng cường trao đổi thương mại với Vê-nê-xu-ê-la, Trung Quốc, Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Ca-na-đa, I-ran và Nga trong vài năm gần đây tác động cán cân thương mại của Mỹ sang Cu-ba.
Chương trình đối tác NATO và Gru-di-a
NATO và Gru-di-a thông qua chương trình đối tác quốc gia năm 2011 giữa hai bên. Chương trình gồm việc thực hiện các cải cách kinh tế, chính trị và quân sự tại Gru-di-a nhằm đưa Gru-di-a tiến gần tới các tiêu chuẩn của NATO.
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng kỷ lục
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức kỷ lục, cao nhất kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Tác động của khí thải đến bức xạ nhiệt trong khí quyển đã tăng 27% từ năm 1990 đến năm 2009.
Chi-lê rung chuyển vì động đất
Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp trong ngày 11-2 ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Chi-lê, trong đó trận động đất thứ nhất mạnh 6,8 độ rích-te, trận tiếp theo mạnh 6,3 độ rích-te. Các trận động đất xảy ra ở khu vực từng chịu động đất 8,8 độ rích-te tàn phá nặng nề năm ngoái.
Theo Nhandan