Thứ sáu,  28/01/2022

Tuần hành chống chính phủ tại An-giê-ri

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-2, khoảng 30 nghìn cảnh sát được triển khai tại các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thủ đô An-giê của An-giê-ri để giải tán cuộc tuần hành theo lời kêu gọi của phong trào Phối hợp quốc gia vì sự thay đổi và dân chủ (NCCD). Phong trào này hình thành từ các đảng đối lập và các tổ chức dân sự tự phát sau cuộc biểu tình ngày 21-1 vừa qua, khiến năm người chết và hơn 800 người bị thương.Lãnh đạo NCCD cho biết, có khoảng 5.000 người tham gia tuần hành tại An-giê ngày 12-2 và cảnh sát đã bắt giữ khoảng 300 người quá khích. Bộ Nội vụ nước này thông báo chỉ có khoảng 250 người biểu tình và đã thả tất cả 14 người bị bắt giữ. Các chính đảng lớn ở An-giê-ri là Mặt trận giải phóng dân tộc (FLN), Phong trào vì xã hội hòa bình (MSP) và Tập hợp dân tộc vì dân chủ (RND) cũng đã thỏa thuận không tham gia tuần hành chống chính...

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-2, khoảng 30 nghìn cảnh sát được triển khai tại các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thủ đô An-giê của An-giê-ri để giải tán cuộc tuần hành theo lời kêu gọi của phong trào Phối hợp quốc gia vì sự thay đổi và dân chủ (NCCD). Phong trào này hình thành từ các đảng đối lập và các tổ chức dân sự tự phát sau cuộc biểu tình ngày 21-1 vừa qua, khiến năm người chết và hơn 800 người bị thương.

Lãnh đạo NCCD cho biết, có khoảng 5.000 người tham gia tuần hành tại An-giê ngày 12-2 và cảnh sát đã bắt giữ khoảng 300 người quá khích. Bộ Nội vụ nước này thông báo chỉ có khoảng 250 người biểu tình và đã thả tất cả 14 người bị bắt giữ. Các chính đảng lớn ở An-giê-ri là Mặt trận giải phóng dân tộc (FLN), Phong trào vì xã hội hòa bình (MSP) và Tập hợp dân tộc vì dân chủ (RND) cũng đã thỏa thuận không tham gia tuần hành chống chính phủ.

Theo Nhandan