Thứ tư,  08/02/2023

Pa-le-xtin tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 9 tới

Theo AP và Tân Hoa xã, chính quyền Pa-le-xtin ngày 12-2 chính thức thông báo chậm nhất trong tháng 9 tới sẽ tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và QH ở nước này. Thông báo đưa ra sau cuộc họp của Ban Chấp hành Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO), dưới sự chủ trì của Tổng thống M.Áp-bát, tại khu Bờ Tây. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phong trào Hồi giáo Ha-mát hiện kiểm soát dải Ga-da đã bác bỏ kế hoạch bầu cử nói trên. Trước đó, chính quyền Pa-le-xtin cũng ấn định tổ chức bầu cử địa phương, gồm cả ở dải Ga-da, vào ngày 9-7 tới. Các cuộc bầu cử địa phương (dự kiến tiến hành ngày 17-7-2010) đã phải hoãn lại, do Ha-mát tuyên bố không tham...

Theo AP và Tân Hoa xã, chính quyền Pa-le-xtin ngày 12-2 chính thức thông báo chậm nhất trong tháng 9 tới sẽ tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và QH ở nước này. Thông báo đưa ra sau cuộc họp của Ban Chấp hành Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO), dưới sự chủ trì của Tổng thống M.Áp-bát, tại khu Bờ Tây. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phong trào Hồi giáo Ha-mát hiện kiểm soát dải Ga-da đã bác bỏ kế hoạch bầu cử nói trên. Trước đó, chính quyền Pa-le-xtin cũng ấn định tổ chức bầu cử địa phương, gồm cả ở dải Ga-da, vào ngày 9-7 tới. Các cuộc bầu cử địa phương (dự kiến tiến hành ngày 17-7-2010) đã phải hoãn lại, do Ha-mát tuyên bố không tham gia.

Theo Nhandan