Thứ tư,  08/02/2023

ADB cam kết cho vay một tỷ USD phát triển ngành nước

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết cho Việt Nam vay một tỷ USD để thực hiện Chương trình phát triển ngành nước trong thời gian 10 năm (2011 - 2020).Theo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), riêng năm 2011, ADB dự kiến cho vay khoảng 250 triệu USD để triển khai các dự án thuộc Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của chương trình này. Các hoạt động chính của Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 sẽ tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực chính quyền địa phương; nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu...

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết cho Việt Nam vay một tỷ USD để thực hiện Chương trình phát triển ngành nước trong thời gian 10 năm (2011 – 2020).

Theo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), riêng năm 2011, ADB dự kiến cho vay khoảng 250 triệu USD để triển khai các dự án thuộc Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của chương trình này. Các hoạt động chính của Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 sẽ tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực chính quyền địa phương; nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu nước.

Theo Nhandan