Thứ sáu,  02/12/2022

Việt Nam tham gia dự án R-PPTA Tiểu vùng Mê Công mở rộng

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 860/VPCP-QGQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án vùng (R-PPTA) 'Thúc đẩy thương mại thông qua tăng cường giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật cho các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng'. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án cùng với các nước khác trong khu...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 860/VPCP-QGQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án vùng (R-PPTA) &#39Thúc đẩy thương mại thông qua tăng cường giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật cho các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng&#39. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án cùng với các nước khác trong khu vực.

Theo Nhandan