Thứ tư,  08/02/2023

Tuy-ni-di kéo dài tình trạng khẩn cấp

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-2, Tuy-ni-di đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm và quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp trên cả nước, được áp đặt từ ngày 14-1 vừa qua. Bộ Nội vụ Tuy-ni-di thông báo, tình trạng khẩn cấp sẽ được tiếp tục áp đặt đến khi có thông báo mới, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho người dân.Cuộc sống ở Tuy-ni-di đã trở lại bình thường khi chính phủ lâm thời nỗ lực ổn định đất nước trước cuộc bầu cử dự kiến cuối năm nay.* Tuy-ni-di và I-ta-li-a đã đạt thỏa thuận phối hợp ngăn chặn người di cư bất hợp pháp từ Tuy-ni-di sang I-ta-li-a. Theo thỏa thuận, I-ta-li-a sẽ cấp cho quân đội Tuy-ni-di các thiết bị công nghệ hiện đại để ngăn chặn người di cư bất hợp pháp, thành lập một đường dây tín dụng trị giá 100 triệu ơ-rô tài trợ các dự án của Tuy-ni-di. Liên hiệp châu Âu (EU) tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho I-ta-li-a để chăm sóc y tế, nhà ở cho hơn 5.000 người Tuy-ni-di đã di cư sang...

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-2, Tuy-ni-di đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm và quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp trên cả nước, được áp đặt từ ngày 14-1 vừa qua. Bộ Nội vụ Tuy-ni-di thông báo, tình trạng khẩn cấp sẽ được tiếp tục áp đặt đến khi có thông báo mới, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho người dân.

Cuộc sống ở Tuy-ni-di đã trở lại bình thường khi chính phủ lâm thời nỗ lực ổn định đất nước trước cuộc bầu cử dự kiến cuối năm nay.

* Tuy-ni-di và I-ta-li-a đã đạt thỏa thuận phối hợp ngăn chặn người di cư bất hợp pháp từ Tuy-ni-di sang I-ta-li-a. Theo thỏa thuận, I-ta-li-a sẽ cấp cho quân đội Tuy-ni-di các thiết bị công nghệ hiện đại để ngăn chặn người di cư bất hợp pháp, thành lập một đường dây tín dụng trị giá 100 triệu ơ-rô tài trợ các dự án của Tuy-ni-di. Liên hiệp châu Âu (EU) tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho I-ta-li-a để chăm sóc y tế, nhà ở cho hơn 5.000 người Tuy-ni-di đã di cư sang I-ta-li-a.

Theo Nhandan