Thứ sáu,  28/01/2022

Thái-lan tiến hành tổng tuyển cử trước tháng 6 tới

Các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-2, Phó Thủ tướng Thái-lan X. Thau-xu-ban cho biết, nước này sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước tháng 6 tới.Theo ông, chính phủ sẽ giải quyết vấn đề giá cả tăng và sẽ giải tán quốc hội, đáp ứng điều kiện mà Thủ tướng A. Vê-cha-chi-va từng nêu trước khi ấn định thời gian tiến hành bầu cử. Nhiệm kỳ hiện nay của Thủ tướng A. Vê-cha-chi-va sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Trong khi đó, đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất trong QH Thái-lan, tuyên bố đảng này có thể đề xuất kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chống Chính phủ vào cuối tháng 2 này. Với hơn 180 nghị sĩ trong Hạ viện, đảng Vì nước Thái có đủ số ghế cần thiết theo quy định để tự đứng ra trình kiến nghị bất tín nhiệm chính...

Các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-2, Phó Thủ tướng Thái-lan X. Thau-xu-ban cho biết, nước này sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước tháng 6 tới.

Theo ông, chính phủ sẽ giải quyết vấn đề giá cả tăng và sẽ giải tán quốc hội, đáp ứng điều kiện mà Thủ tướng A. Vê-cha-chi-va từng nêu trước khi ấn định thời gian tiến hành bầu cử. Nhiệm kỳ hiện nay của Thủ tướng A. Vê-cha-chi-va sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Trong khi đó, đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất trong QH Thái-lan, tuyên bố đảng này có thể đề xuất kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chống Chính phủ vào cuối tháng 2 này. Với hơn 180 nghị sĩ trong Hạ viện, đảng Vì nước Thái có đủ số ghế cần thiết theo quy định để tự đứng ra trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.

Theo Nhandan