Chủ nhật,  25/09/2022

Cam-pu-chia chính thức đóng cửa trại tạm cư ở Phnôm Pênh và trao trả mười người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Ngày 16-2, tại cửa khẩu Ba-vét (Cam-pu-chia) - Mộc Bài (Việt Nam) đã diễn ra việc trao trả mười người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo thỏa thuận ba bên Việt Nam - Cam-pu-chia và Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) dưới sự chứng kiến của đại diện UNHCR tại Hà Nội và Phnôm Pênh.Việc trao trả diễn ra theo quy định của luật pháp Cam-pu-chia và Việt Nam. Số người này đã được chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp nhận, đưa về địa phương và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống.Cùng ngày, phía Cam-pu-chia đã chính thức đóng cửa trại tạm cư tại Phnôm Pênh theo tuyên bố của Chính phủ Cam-pu-chia ngày 7-12-2010. Quyết định trên được cho là phù hợp tình hình hiện nay và góp phần thúc đẩy việc hợp tác trong thời gian...

Ngày 16-2, tại cửa khẩu Ba-vét (Cam-pu-chia) – Mộc Bài (Việt Nam) đã diễn ra việc trao trả mười người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo thỏa thuận ba bên Việt Nam – Cam-pu-chia và Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) dưới sự chứng kiến của đại diện UNHCR tại Hà Nội và Phnôm Pênh.

Việc trao trả diễn ra theo quy định của luật pháp Cam-pu-chia và Việt Nam. Số người này đã được chính quyền tỉnh Gia Lai tiếp nhận, đưa về địa phương và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, phía Cam-pu-chia đã chính thức đóng cửa trại tạm cư tại Phnôm Pênh theo tuyên bố của Chính phủ Cam-pu-chia ngày 7-12-2010. Quyết định trên được cho là phù hợp tình hình hiện nay và góp phần thúc đẩy việc hợp tác trong thời gian tới.

Theo Nhandan