Thứ tư,  08/02/2023

Việt Nam tham dự Ðại hội Ðảng Lao động Mê-hi-cô

Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, ngày 19-2, Đại hội Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT) lần thứ tám đã khai mạc với sự tham gia của 800 đại biểu trên toàn quốc và khách mời từ các cơ quan đại diện của Cu-ba, Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, CHDCND Triều Tiên và một số nước trong khu vực và quốc tế. Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô Đỗ Đình Trường đã tham dự.Trong một ngày Đại hội, các đại biểu PT đã tập trung thảo luận Điều lệ sửa đổi, phê chuẩn các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị đại biểu toàn quốc liên quan thành phần các ban của Đảng và thông qua danh sách các đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị sau khi hội nghị quyết định tăng số ủy viên lên chín người và việc triển khai công tác chính trị và nội bộ của đảng trong thời gian tới.Trong lời phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô Đỗ Đình Trường tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đảng CS Việt Nam và PT, nhấn...

Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, ngày 19-2, Đại hội Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT) lần thứ tám đã khai mạc với sự tham gia của 800 đại biểu trên toàn quốc và khách mời từ các cơ quan đại diện của Cu-ba, Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, CHDCND Triều Tiên và một số nước trong khu vực và quốc tế. Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô Đỗ Đình Trường đã tham dự.

Trong một ngày Đại hội, các đại biểu PT đã tập trung thảo luận Điều lệ sửa đổi, phê chuẩn các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị đại biểu toàn quốc liên quan thành phần các ban của Đảng và thông qua danh sách các đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị sau khi hội nghị quyết định tăng số ủy viên lên chín người và việc triển khai công tác chính trị và nội bộ của đảng trong thời gian tới.

Trong lời phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô Đỗ Đình Trường tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đảng CS Việt Nam và PT, nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và mở rộng quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo Nhandan