Thứ tư,  08/02/2023

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-2, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã bế mạc sau hai ngày họp tại Thủ đô Pa-ri của Pháp, nước Chủ tịch luân phiên G20.Hội nghị đã đạt đồng thuận sơ bộ về một số chỉ số nhằm giám sát sự cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Đây là một nội dung quan trọng của hội nghị, vì sự mất cân bằng của nền kinh tế được cho là nguyên nhân làm rối loạn hệ thống tài chính toàn cầu. Các chỉ số thể hiện sự mất cân bằng của nền kinh tế gồm nợ công, thâm hụt tài chính, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân và nợ cá nhân, cán cân thương mại và các nguồn lợi nhuận đầu tư.Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 đã thông qua thời gian biểu cho kế hoạch hành động phát triển năm 2011 nhằm thực thi Khuôn khổ Tăng trưởng mạnh, cân bằng và bền vững; giám sát những cam kết đã được đưa ra trong các cuộc họp...

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-2, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã bế mạc sau hai ngày họp tại Thủ đô Pa-ri của Pháp, nước Chủ tịch luân phiên G20.

Hội nghị đã đạt đồng thuận sơ bộ về một số chỉ số nhằm giám sát sự cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Đây là một nội dung quan trọng của hội nghị, vì sự mất cân bằng của nền kinh tế được cho là nguyên nhân làm rối loạn hệ thống tài chính toàn cầu. Các chỉ số thể hiện sự mất cân bằng của nền kinh tế gồm nợ công, thâm hụt tài chính, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân và nợ cá nhân, cán cân thương mại và các nguồn lợi nhuận đầu tư.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 đã thông qua thời gian biểu cho kế hoạch hành động phát triển năm 2011 nhằm thực thi Khuôn khổ Tăng trưởng mạnh, cân bằng và bền vững; giám sát những cam kết đã được đưa ra trong các cuộc họp trước đó. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 tiếp theo dự kiến diễn ra tháng 4 tới tại Mỹ.

Theo Nhandan