Thứ ba,  28/11/2023

Mỹ hoãn đưa ra quyết định cuối cùng về định nghĩa cá da trơn

Bộ Nông nghiệp Mỹ (DoA) vừa ban hành văn bản cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thu thập ý kiến đến ngày 24-6-2011 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về loại cá nào phải chịu sự điều chỉnh của chương trình thanh tra, kiểm tra "catfish" (cá da trơn) như yêu cầu của Dự luật Nông nghiệp được thông qua năm 2008.Phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn dẫn thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Mỹ ra ngày 18-2, cho biết, Dự luật Nông nghiệp năm 2008 yêu cầu DoA phải đưa ra định nghĩa 'catfish' để phục vụ cho chương trình thanh tra, kiểm tra, vì vậy lần này, Bộ ra văn bản đưa ra hai sự lựa chọn cho định nghĩa 'catfish'. Lựa chọn đầu giống như định nghĩa trong Dự luật Nông nghiệp năm 2002, theo đó, 'catfish' bao gồm tất cả các loài của họ 'Ictaluridae'. Lựa chọn thứ hai định nghĩa 'catfish' là tất cả các loài thuộc ba họ Ictaluridae, Pangasiidae và Clariidae.Văn bản của DoA cũng đưa ra những yêu cầu mới liên quan 'catfish' được sản xuất tại Mỹ hoặc được nhập khẩu vào Mỹ, theo đó các...

Bộ Nông nghiệp Mỹ (DoA) vừa ban hành văn bản cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thu thập ý kiến đến ngày 24-6-2011 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về loại cá nào phải chịu sự điều chỉnh của chương trình thanh tra, kiểm tra “catfish” (cá da trơn) như yêu cầu của Dự luật Nông nghiệp được thông qua năm 2008.

Phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn dẫn thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Mỹ ra ngày 18-2, cho biết, Dự luật Nông nghiệp năm 2008 yêu cầu DoA phải đưa ra định nghĩa &#39catfish&#39 để phục vụ cho chương trình thanh tra, kiểm tra, vì vậy lần này, Bộ ra văn bản đưa ra hai sự lựa chọn cho định nghĩa &#39catfish&#39. Lựa chọn đầu giống như định nghĩa trong Dự luật Nông nghiệp năm 2002, theo đó, &#39catfish&#39 bao gồm tất cả các loài của họ &#39Ictaluridae&#39. Lựa chọn thứ hai định nghĩa &#39catfish&#39 là tất cả các loài thuộc ba họ Ictaluridae, Pangasiidae và Clariidae.

Văn bản của DoA cũng đưa ra những yêu cầu mới liên quan &#39catfish&#39 được sản xuất tại Mỹ hoặc được nhập khẩu vào Mỹ, theo đó các sản phẩm được ghi nhãn là &#39catfish&#39 đều phải có chứng nhận kiểm tra của Cơ quan Kiểm tra và An toàn thực phẩm (FSIS) thuộc DoA, hoặc chứng nhận kiểm tra của nước mà sản phẩm đó được xuất đi. Văn bản này cũng nêu rõ trong quá trình thanh tra, kiểm tra &#39catfish&#39, FSIS sẽ tập trung các yếu tố ảnh hưởng độ an toàn của sản phẩm, như chất lượng nước và thức ăn nuôi cá.

Dự luật Nông nghiệp năm 2008 quy định mở rộng định nghĩa &#39catfish&#39, bao gồm cả cá tra của Việt Nam, và đưa &#39catfish&#39 vào diện quản lý của DoA thay vì Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) như hiện nay. Việc làm này đi ngược lại những quy định trước đó khi DoA không xem cá tra của Việt Nam thuộc nhóm &#39catfish&#39 và cá tra của Việt Nam không được lấy tên &#39catfish&#39 khi xuất khẩu sang Mỹ. Sự thay đổi 180 độ này của Mỹ bị coi là nhằm bảo hộ cho ngành sản xuất &#39catfish&#39 trong nước, gây khó khăn cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam (khi phải chịu một chế độ kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt với chi phí cao và tốn thời gian để lập hệ thống kiểm tra), và đe dọa làm chệch hướng mối quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo Nhandan