Thứ tư,  26/01/2022

Ðảng Cộng sản Cu-ba chuẩn bị Ðại hội lần thứ VI

Theo Pren-xa La-ti-na và TTXVN, chuẩn bị cho Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19-4 tới, các chi bộ tại tỉnh miền đông Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba đã họp và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội. Các đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, 84 tuổi, Bí thư thứ nhất Đảng CS Cu-ba và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, 79 tuổi, Bí thứ thứ hai của Đảng đã được bầu làm đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ VI này.Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cu-ba M.Vên-tu-ra nhấn mạnh, việc lựa chọn các đại biểu dự Đại hội Đảng CS Cu-ba sắp tới là rất quan trọng, vì những người này sẽ đóng góp vào việc phân tích và quyết định những thay đổi và chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước nhằm bảo đảm tính kế thừa của cuộc Cách mạng và CNXH ở Cu-ba.Chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, Cu-ba đã tổ chức hơn 55.000 cuộc thảo luận ở các cấp trên toàn quốc về những chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất...

Theo Pren-xa La-ti-na và TTXVN, chuẩn bị cho Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19-4 tới, các chi bộ tại tỉnh miền đông Xan-ti-a-gô Đê Cu-ba đã họp và bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội. Các đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, 84 tuổi, Bí thư thứ nhất Đảng CS Cu-ba và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, 79 tuổi, Bí thứ thứ hai của Đảng đã được bầu làm đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ VI này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cu-ba M.Vên-tu-ra nhấn mạnh, việc lựa chọn các đại biểu dự Đại hội Đảng CS Cu-ba sắp tới là rất quan trọng, vì những người này sẽ đóng góp vào việc phân tích và quyết định những thay đổi và chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước nhằm bảo đảm tính kế thừa của cuộc Cách mạng và CNXH ở Cu-ba.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ VI, Cu-ba đã tổ chức hơn 55.000 cuộc thảo luận ở các cấp trên toàn quốc về những chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước mà Chính phủ Cu-ba sẽ tiến hành trong tương lai. Việc thảo luận và lấy ý kiến quần chúng về &#39Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội&#39, dài 32 trang, bắt đầu từ đầu tháng 12 năm ngoái và sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 này. Đảng CS Cu-ba hiện có 850.000 đảng viên trong tổng số 11,2 triệu dân.

Theo Nhandan