Thứ hai,  26/09/2022

Hợp tác phát triển thư viện Việt Nam – Ô-xtrây-li-a

Chiều 26-2, tại Hà Nội, thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về nghiệp vụ thư viện với chủ đề: Mô tả và truy cập tài nguyên (RDA) và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tham gia buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ Liên bang Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam cùng hơn 70 đại biểu là các nhà quản lý và các chuyên gia của thư viện quốc gia Ô-xtrây-li-a và thư viện Việt Nam.RDA tiêu chuẩn mới về nội dung của siêu dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ việc phát hiện, nhận dạng và sử dụng tài nguyên thông tin. Trước mắt, tiêu chuẩn mới này sẽ phát triển ứng dụng trong công tác thư viện, sau đó cải tiến để thích hợp với các ngành như: lưu trữ, bảo tàng, xuất bản...Mục đích của buổi tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu về RDA, xây dựng lộ trình phát triển tại Việt...

Chiều 26-2, tại Hà Nội, thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về nghiệp vụ thư viện với chủ đề: Mô tả và truy cập tài nguyên (RDA) và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tham gia buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ Liên bang Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam cùng hơn 70 đại biểu là các nhà quản lý và các chuyên gia của thư viện quốc gia Ô-xtrây-li-a và thư viện Việt Nam.

RDA tiêu chuẩn mới về nội dung của siêu dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ việc phát hiện, nhận dạng và sử dụng tài nguyên thông tin. Trước mắt, tiêu chuẩn mới này sẽ phát triển ứng dụng trong công tác thư viện, sau đó cải tiến để thích hợp với các ngành như: lưu trữ, bảo tàng, xuất bản…

Mục đích của buổi tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu về RDA, xây dựng lộ trình phát triển tại Việt Nam.

Theo Nhandan