Thứ tư,  07/06/2023

Cuộc họp Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Trong hai ngày 24 và 25-2, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia đã diễn ra cuộc họp vòng thứ 5 Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền Việt Nam và Cam-pu-chia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn Cam-pu-chia do Bộ trưởng cấp cao Va Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM Cam-pu-chia làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 10 cặp tỉnh biên giới đất liền Việt Nam và Cam-pu-chia.Hai bên đã kiểm điểm, đánh giá công tác PGCM năm 2010 và đề ra kế hoạch biện pháp đẩy nhanh tiến trình PGCM năm 2011. Hai bên nhất trí cho rằng, trong năm 2010, với cố gắng chung, công tác PGCM đã đạt được kết quả đáng khích lệ, với việc xác định được 72 vị trí tương đương 82 cột mốc; xây dựng được 73 vị trí, tương đương 88 cột mốc và phân giới được 155 km. Hai bên khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM biên...

Trong hai ngày 24 và 25-2, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia đã diễn ra cuộc họp vòng thứ 5 Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền Việt Nam và Cam-pu-chia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn Cam-pu-chia do Bộ trưởng cấp cao Va Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM Cam-pu-chia làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 10 cặp tỉnh biên giới đất liền Việt Nam và Cam-pu-chia.

Hai bên đã kiểm điểm, đánh giá công tác PGCM năm 2010 và đề ra kế hoạch biện pháp đẩy nhanh tiến trình PGCM năm 2011. Hai bên nhất trí cho rằng, trong năm 2010, với cố gắng chung, công tác PGCM đã đạt được kết quả đáng khích lệ, với việc xác định được 72 vị trí tương đương 82 cột mốc; xây dựng được 73 vị trí, tương đương 88 cột mốc và phân giới được 155 km. Hai bên khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Cam-pu-chia trước cuối năm 2012 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận và nhất trí trong năm 2011 sẽ tăng cường hợp tác để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, cố gắng xác định ít nhất được 100 vị trí mốc. Hai là, phân giới được 500 km đường biên giới. Ba là, cố gắng hoàn thành việc chuyển vẽ đường biên giới trên bản đồ Bone tỷ lệ 1/100.000 sang bản đồ UTM tỷ lệ 1/50.000. Bốn là, hoàn thành việc xác định các vị trí cọc dấu trên bản đồ trong tháng 3-2011, đồng thời trong khi chờ kết quả, hai bên cho phép đội Phân giới cắm mốc tiếp tục tiến hành công tác phân giới trên thực địa. Năm là, phối hợp hoàn thành công tác sản xuất bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền Việt Nam – Cam-pu-chia. Sáu là, thúc đẩy tiến trình soạn thảo Nghị định thư PGCM biên giới đất liền giữa hai nước.

Theo Nhandan