Thứ hai,  27/03/2023

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong hai ngày 26 và 27-2, tại Thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 17 (AEM Retreat-17).Nội dung quan trọng nhất của hội nghị là thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực với ưu tiên là thực thi Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2015. Hội nghị ghi nhận kết quả tích cực trong việc thực hiện Lộ trình AEC với 83,2% khối lượng công việc đã hoàn thành trong giai đoạn 2008-2009. Việt Nam là một trong ba nước thành viên có mức thực hiện cao nhất. Tuy nhiên, các bộ trưởng nhận thấy ASEAN đang ngày càng đối mặt với những thách thức không nhỏ như việc nhiều cam kết hội nhập của khu vực chưa được nội luật hóa một cách đầy đủ; quá trình hài hòa hóa chính sách, quy định, tiêu chuẩn trong nước giữa các thành viên diễn ra không như mong đợi. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2011 có 104 biện pháp trong Lộ trình xây dựng AEC cần hoàn tất nhưng có đến 60% trong...

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong hai ngày 26 và 27-2, tại Thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 17 (AEM Retreat-17).

Nội dung quan trọng nhất của hội nghị là thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực với ưu tiên là thực thi Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2015. Hội nghị ghi nhận kết quả tích cực trong việc thực hiện Lộ trình AEC với 83,2% khối lượng công việc đã hoàn thành trong giai đoạn 2008-2009. Việt Nam là một trong ba nước thành viên có mức thực hiện cao nhất. Tuy nhiên, các bộ trưởng nhận thấy ASEAN đang ngày càng đối mặt với những thách thức không nhỏ như việc nhiều cam kết hội nhập của khu vực chưa được nội luật hóa một cách đầy đủ; quá trình hài hòa hóa chính sách, quy định, tiêu chuẩn trong nước giữa các thành viên diễn ra không như mong đợi. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 – 2011 có 104 biện pháp trong Lộ trình xây dựng AEC cần hoàn tất nhưng có đến 60% trong số đó phải triển khai trong năm 2011. Các bộ trưởng đề cập nhiều giải pháp lớn nhằm tăng cường cơ chế giám sát, thực thi Lộ trình xây dựng AEC của các thành viên. Các bộ trưởng khẳng định sẽ dành nguồn lực cần thiết cho mục tiêu phát triển công bằng thông qua hai hoạt động chính là: Xây dựng chương trình hỗ trợ các nước Việt Nam, Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong năm lĩnh vực ưu tiên. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhóm doanh nghiệp này trong tiến trình hội nhập của khu vực.
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng dự hội nghị đã có những đóng góp tích cực và chủ động trong các phiên thảo luận. Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 17 sẽ được báo cáo lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 vào tháng 5 tại In-đô-nê-xi-a.

Theo Nhandan