Chủ nhật,  29/01/2023

Kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa XI

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chiều 3-3, kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa XI (CPPCC) đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh. Lãnh đạo cấp cao Đảng CS Trung Quốc, QH, Chính phủ, cùng 2.182 đại biểu CPPCC đã tham dự.Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thông qua chương trình làm việc của kỳ họp và nghe Chủ tịch CPPCC Giả Khánh Lâm trình bày Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ CPPCC khóa XI, nghe Phó Chủ tịch Vương Chí Trân trình bày Báo cáo về tình hình đề án công tác từ kỳ họp lần thứ ba của Ủy ban Thường vụ CPPCC khóa XI đến nay. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ CPPCC nhìn lại công tác hiệp thương chính trị năm 2010 và đề ra chương trình công tác năm 2011. Kỳ họp dự kiến bế mạc ngày...

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chiều 3-3, kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa XI (CPPCC) đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh. Lãnh đạo cấp cao Đảng CS Trung Quốc, QH, Chính phủ, cùng 2.182 đại biểu CPPCC đã tham dự.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thông qua chương trình làm việc của kỳ họp và nghe Chủ tịch CPPCC Giả Khánh Lâm trình bày Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ CPPCC khóa XI, nghe Phó Chủ tịch Vương Chí Trân trình bày Báo cáo về tình hình đề án công tác từ kỳ họp lần thứ ba của Ủy ban Thường vụ CPPCC khóa XI đến nay. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ CPPCC nhìn lại công tác hiệp thương chính trị năm 2010 và đề ra chương trình công tác năm 2011. Kỳ họp dự kiến bế mạc ngày 13-3.

Theo Nhandan