Thứ tư,  08/02/2023

Bế tắc chính trị ở Nê-pan được khai thông

Theo AP, chính phủ của Thủ tướng Nê-pan G.Kha-nan được thành lập tháng trước đã thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ, khi ngày 3-3 chính đảng lớn nhất trong QH là Đảng Cộng sản Nê-pan Thống nhất (UCPN-M) tuyên bố tham gia chính phủ.Trước đó, UCPN-M ủng hộ ông Kha-nan làm Thủ tướng, nhưng đã từ chối tham gia chính phủ thiểu số do ông thành lập, do không được giao một số vị trí chủ chốt, khiến tiến trình thành lập chính phủ bế tắc. Ông Kha-nan, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nê-pan Mác-xít Lê-nin-nít thống nhất (CPN-UML), được QH bầu làm Thủ tướng hồi tháng trước, sau 17 lần QH bỏ phiếu nhưng không chọn được ứng cử viên Thủ...

Theo AP, chính phủ của Thủ tướng Nê-pan G.Kha-nan được thành lập tháng trước đã thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ, khi ngày 3-3 chính đảng lớn nhất trong QH là Đảng Cộng sản Nê-pan Thống nhất (UCPN-M) tuyên bố tham gia chính phủ.
Trước đó, UCPN-M ủng hộ ông Kha-nan làm Thủ tướng, nhưng đã từ chối tham gia chính phủ thiểu số do ông thành lập, do không được giao một số vị trí chủ chốt, khiến tiến trình thành lập chính phủ bế tắc. Ông Kha-nan, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nê-pan Mác-xít Lê-nin-nít thống nhất (CPN-UML), được QH bầu làm Thủ tướng hồi tháng trước, sau 17 lần QH bỏ phiếu nhưng không chọn được ứng cử viên Thủ tướng.
Theo Nhandan