Thứ ba,  31/01/2023

Nỗ lực giải quyết tranh chấp giữa Cam-pu-chia và Thái-lan

Theo Tân Hoa xã và TTXVN dẫn lời Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen ngày 5-3 cho biết, Chủ tịch ASEAN năm 2011 In-đô-nê-xi-a đang nỗ lực dàn xếp các cuộc tiếp xúc giữa giới chức quân đội Cam-pu-chia và Thái-lan, nhằm thảo luận giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước.Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a M.Na-ta-lê-ga-oa đã thông báo kế hoạch xúc tiến cuộc gặp của Ủy ban biên giới chung Cam-pu-chia - Thái-lan và Ủy ban hỗn hợp phân giới đất liền (JBC) Cam-pu-chia-Thái-lan, tại Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a. Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia và Thái-lan, ông Na-ta-lê-ga-oa cho biết, Cam-pu-chia đã chấp nhận những điều khoản về quyền hạn của các quan sát viên giám sát vấn đề biên giới giữa Thái-lan và Cam-pu-chia. Thái-lan cũng nhất trí trên nguyên tắc và sẽ xem xét các chi tiết cụ thể thời gian...

Theo Tân Hoa xã và TTXVN dẫn lời Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen ngày 5-3 cho biết, Chủ tịch ASEAN năm 2011 In-đô-nê-xi-a đang nỗ lực dàn xếp các cuộc tiếp xúc giữa giới chức quân đội Cam-pu-chia và Thái-lan, nhằm thảo luận giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a M.Na-ta-lê-ga-oa đã thông báo kế hoạch xúc tiến cuộc gặp của Ủy ban biên giới chung Cam-pu-chia – Thái-lan và Ủy ban hỗn hợp phân giới đất liền (JBC) Cam-pu-chia-Thái-lan, tại Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a. Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia và Thái-lan, ông Na-ta-lê-ga-oa cho biết, Cam-pu-chia đã chấp nhận những điều khoản về quyền hạn của các quan sát viên giám sát vấn đề biên giới giữa Thái-lan và Cam-pu-chia. Thái-lan cũng nhất trí trên nguyên tắc và sẽ xem xét các chi tiết cụ thể thời gian tới.
Theo Nhandan