Thứ tư,  08/02/2023

Liên minh cầm quyền ở E-xtô-ni-a giành thắng lợi trong bầu cử Quốc hội

Theo ITAR-TASS và RIA-Novosti, ngày 7-3, Ủy ban bầu cử trung ương E-xtô-ni-a cho biết, theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử QH nước này diễn ra ngày 6-3, đảng Cải cách cầm quyền của Thủ tướng A.An-xíp đã giành chiến thắng với 28,8% số phiếu bầu (33 ghế, tăng hai ghế so với kỳ bầu cử trước), tiếp theo là đảng Trung dung được 23% số phiếu (26 ghế, giảm ba ghế).Đảng 'Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa', hiện là đối tác của đảng Cải cách trong liên minh cầm quyền, đứng thứ ba, giành được 20,6% số phiếu (23 ghế), và đảng Dân chủ xã hội giành 19 ghế với 17,1% số phiếu. Các đảng còn lại không vượt qua ngưỡng 5% số phiếu bầu để có ghế trong QH. Khoảng 62,9% số cử tri E-xtô-ni-a đi bỏ phiếu bầu QH kỳ này.Phát biểu ý kiến sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng E-xtô-ni-a đồng thời là Chủ tịch đảng Cải cách A.An-xíp cho biết, ông muốn tiếp tục làm việc trong liên minh với đảng 'Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa'. Theo các nhà quan...

Theo ITAR-TASS và RIA-Novosti, ngày 7-3, Ủy ban bầu cử trung ương E-xtô-ni-a cho biết, theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử QH nước này diễn ra ngày 6-3, đảng Cải cách cầm quyền của Thủ tướng A.An-xíp đã giành chiến thắng với 28,8% số phiếu bầu (33 ghế, tăng hai ghế so với kỳ bầu cử trước), tiếp theo là đảng Trung dung được 23% số phiếu (26 ghế, giảm ba ghế).

Đảng &#39Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa&#39, hiện là đối tác của đảng Cải cách trong liên minh cầm quyền, đứng thứ ba, giành được 20,6% số phiếu (23 ghế), và đảng Dân chủ xã hội giành 19 ghế với 17,1% số phiếu. Các đảng còn lại không vượt qua ngưỡng 5% số phiếu bầu để có ghế trong QH. Khoảng 62,9% số cử tri E-xtô-ni-a đi bỏ phiếu bầu QH kỳ này.

Phát biểu ý kiến sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng E-xtô-ni-a đồng thời là Chủ tịch đảng Cải cách A.An-xíp cho biết, ông muốn tiếp tục làm việc trong liên minh với đảng &#39Liên minh Tổ quốc và nước cộng hòa&#39. Theo các nhà quan sát, như vậy liên minh này sẽ chiếm 56 ghế trong QH gồm 101 ghế và chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ hiện tại sẽ được duy trì.

Theo Nhandan