Chủ nhật,  05/02/2023

Phê duyệt danh mục Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha

Tại Công văn số 334/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc phê duyệt danh mục dự án "Xây dựng công trình đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 - giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn)" sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Tây Ban Nha.Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư lập Báo cáo khả thi dự án, khẳng định đầy đủ nguồn vốn thực hiện dự án. Cơ chế tài chính trong nước đối với phần vốn ODA Tây Ban Nha thực hiện như hai dự án Metro đang triển khai với Nhật Bản và Đức (cấp phát cho xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phí khác; vay lại cho phần mua sắm trang thiết bị), lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 9491/VPCP-KTN ngày 30-12-2010) về việc tổ chức, triển khai thực hiện dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chính thức cho phía Tây Ban Nha dự...

Tại Công văn số 334/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng công trình đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 – giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền – cầu Sài Gòn)” sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Tây Ban Nha.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư lập Báo cáo khả thi dự án, khẳng định đầy đủ nguồn vốn thực hiện dự án. Cơ chế tài chính trong nước đối với phần vốn ODA Tây Ban Nha thực hiện như hai dự án Metro đang triển khai với Nhật Bản và Đức (cấp phát cho xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phí khác; vay lại cho phần mua sắm trang thiết bị), lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 9491/VPCP-KTN ngày 30-12-2010) về việc tổ chức, triển khai thực hiện dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chính thức cho phía Tây Ban Nha dự án nêu trên theo đúng quy định về Quy trình thực hiện dự án đã thỏa thuận trong Chương trình hợp tác tài chính giữa hai Chính phủ.

Theo Nhandan