Thứ tư,  08/02/2023

Tăng cường quan hệ Lào – Cam-pu-chia

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lào Thoong-xỉn Thăm-ma-vông đã thăm chính thức Cam-pu-chia trong hai ngày 7 và 8-3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lào đã hội đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên các lĩnh vực.Hai bên bày tỏ vui mừng về tiến triển thuận lợi trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước, theo đó hai bên đã hoàn thành 88% công tác phân giới và cắm mốc. Hai bên cam kết tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới để có thể hoàn thành đúng thời hạn và sớm triển khai dịch vụ vận tải đường bộ giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lào Thoong-xỉng Thăm-ma-vông cho biết, Lào sẽ nỗ lực hết sức để giúp giảm căng thẳng trên biên giới giữa Cam-pu-chia và Thái-lan hiện nay.Trong thời gian thăm Cam-pu-chia, Thủ tướng Lào Thoong-xỉn Thăm-ma-vông đã yết kiến Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, gặp Chủ tịch Thượng viện Chia Xim và Chủ tịch QH Hêng Xom-rin. Nhân...

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lào Thoong-xỉn Thăm-ma-vông đã thăm chính thức Cam-pu-chia trong hai ngày 7 và 8-3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lào đã hội đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Hai bên bày tỏ vui mừng về tiến triển thuận lợi trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước, theo đó hai bên đã hoàn thành 88% công tác phân giới và cắm mốc. Hai bên cam kết tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới để có thể hoàn thành đúng thời hạn và sớm triển khai dịch vụ vận tải đường bộ giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lào Thoong-xỉng Thăm-ma-vông cho biết, Lào sẽ nỗ lực hết sức để giúp giảm căng thẳng trên biên giới giữa Cam-pu-chia và Thái-lan hiện nay.

Trong thời gian thăm Cam-pu-chia, Thủ tướng Lào Thoong-xỉn Thăm-ma-vông đã yết kiến Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, gặp Chủ tịch Thượng viện Chia Xim và Chủ tịch QH Hêng Xom-rin. Nhân dịp này, ông cũng đi thăm một số cơ sở văn hóa và dạy nghề tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Theo Nhandan